StÅ™ední Å¡kola Pardubice pÅ™edstavuje atraktivní model vzdÄ›lávání v oboru potravinářství a služeb. Další vzdÄ›lávací zařízení tohoto typu byste v republice jen těžko hledali. VýuÄní list i vysvÄ›dÄení o vykonané státní maturitní zkouÅ¡ce můžete získat nejen v profesích potravinářského zaměření, ale také poskytování služeb. Pekárny, cukrárny, perníkárny, mlýny, laboratoÅ™e, restaurace, obchody i další podniky a provozovny Vám díky excelentní kvalifikaci rády otevÅ™ou své brány. StÅ™ední Å¡kola Pardubice pÅ™itom nabízí možnost denního, ale také dálkového a nástavbového studia.

Naše střední škola má za sebou obrovskou tradici

StÅ™ední Å¡kola Pardubiceve vÅ¡ech svých oborech vytváří dokonalý vzdÄ›lávací program s individuálním přístupem k potÅ™ebám vÅ¡ech studentů, aÅ¥ se jedná o denní, dálkové Äi nástavbové studium. Kvalifikovaní uÄitelé, vhodné uplatňování uÄebních metod a strategií, bohaté zkuÅ¡enosti i Å¡piÄkovÄ› vybavené uÄební místnosti se spolu s elánem a chutí do studia spolupodílejí na úspěšném absolutoriu tříletých i ÄtyÅ™letých oborů.