Když vy a já vypočítáme dva plus dva, představujeme si řadu čísel, začínáme na dvou a přeskočíme na pár bodů, abychom se dostali na čtyři (toto jsme dělali, dokud jsme si nezapamatovali správnou odpověď).
 
Naše myšlení nám umožňuje si takto jednoduchý výpočet představit. Jak je na tom ale kalkulačka?
 binární systém
Nejdříve postup: když stisknete tlačítko 2, tlačítko stlačí gumovou podložku pod ním, což zase zatlačuje elektrický vodič do kontaktu s jiným, čímž vytvoří obvod mezi nimi. Napájen baterií, elektrická energie proudí podél obvodu k tranzistorům.
 
Tranzistory jsou mikroskopické elektrické spínače, které mají dvě polohy: zapnuto a vypnuto. Zapnutá pozice je reprezentována číslem 1 a poloha vypnuto číslem 0.
 
Poté stiskněte tlačítko „+“. A dva drátky pod tím se spojí do kontaktu, čímž začne proudit elektrická energie takovým způsobem, že se uloží první vstup (2), signalizuje se doplňující funkce a kalkulačka je připravena na nový vstup. Stisknete tlačítko 2. Stejně jako to první, elektrické proudy překládají vaše 2 do binárního kódu tím, že přepínají jeden tranzistor a jiný rozpínají.
 
Nakonec stiskněte tlačítko =. Nyní má kalkulačka spouštět dříve zadaný příkaz +. Dva z jeho tranzistorů odpovídají prvnímu 2, který jste stiskli, a další pár tranzistorů, odpovídá druhému číslu 2. Nyní musí kalkulačka dát tyto vstupy dohromady.
 
Kalkulačky (a počítače) kombinují vstupy pomocí elektronických komponent nazývaných logické brány. Jak naznačuje název, logická brána působí jako bariéra v elektronickém obvodu; vezme dva elektrické proudy, porovná je a vysílá nový proud založený na tom, co zjistí.
 kalkulačka a matematika
Všechny tyto obvody se objevují bleskově a produkují na displeji výsledek zdánlivě okamžitě. Chcete-li provádět složitější výpočty, například vynásobením nebo dělením obrovských čísel, provádí kalkulačka dlouhou řadu jednoduchých dodatků a odčítání, které se všechny podobají výše uvedenému popisu 2 + 2. Takové výpočty trvají déle, ale přesto je to jen oko.