ROMOVÉ 

Pravděpodobně nejpočetnější menšina vyskytující se na území ČR je národ Romů. Mezi specifika jejich životního stylu patří například pozdní vstávání a špatná orientace podle hodin, proto mohou mít určité problémy, zejména v zaměstnání. Dominantní postavení v rodině má muž, o všem rozhoduje a nese za vše odpovědnost. Jejich dalším znakem je zanedbávání vzdělávání, kterému nepřikládají důležitost, protože se bojí, že by získané vzdělání jejich dětí mohlo vést k odcizení. Děti totiž vnímají jako největší bohatství rodiny. 
vietnamka ve vodě
K rodičům mají velkou úctu a s láskou o ně v nemoci pečují.  V období nemoci mají Romové slabou vůli a jsou netrpěliví. Bez rodiny jsou nesamostatní, mají strach, a to se projevuje agresivitou a neochotou spolupracovat se zdravotnických personálem. Všem známý je jejich obrovský temperament, mají v krvi rytmus a jsou velice dobří v hudbě a tanci. Jsou to lidé upřímní a emoce, které v daný okamžik prožívají, jsou viditelné na dálku.
indický kluk

UKRAJINCI

Špatné podmínky v jejich zemi jsou důsledkem emigrace do jiných zemí.  Zejména zdravotnická péče je katastrofální. Před hospitalizací v nemocnici si pacient sám musí koupit seznam věcí, které potřebuje. Například prostěradlo, obvazy, injekční stříkačky a podobně, proto jsou jako pacienti v České republice velice ukáznění a dobře se přizpůsobí. Emocionálně se obvykle moc neprojevují. S Ukrajinci jsou obvykle problémy s kvalitní komunikací, jelikož často neznají dobře náš jazyk.K hostům se ale chovají královsky, pohostí vás tím nejlepším, co mají, i přesto, že to pro ně znamená, že sami na později nebudou mít nic, nebo že se budou muset zadlužit. 

VIETNAMCI

Obyvatelé Vietnamu mluví nejen čínsky, ale často i francouzsky. Ve Vietnamu se respektuje tzv. prvorozenství, kdy veškerý majetek zdědí syn, který se narodí jako první. Ve výchově kladou velký důraz na vzdělání, úspěšnost a nezávislost a své děti moc nechválí. Učí své děti poctivosti, slušnosti a respektu před staršími. U nás se vietnamská komunita projevuje velice uzavřeně. Je to tím, že prožívají kulturní šok. Kulturní šok je psychická reakce a projeví se u člověka, který je přemístěn do jiné, velmi odlišné kultury. Pokud je Vietnamec nejistý nebo nerozumí, obvykle se usmívá nebo směje nahlas. Za neslušné považují, když se cizí muž dotkne ženy. Stejně tak nahlíží i na smrkání na veřejnosti. K léčení nemocí využívají především léčitelství, různé bylinky, obřady či akupresuru a akupunkturu.