Bez Äeho se žádný florista rozhodnÄ› neobejde, je aranžovací hmota. A právÄ› s tou má Äeská firma Florasis naprosto bohaté zkuÅ¡enosti. V její kamenné prodejnÄ› i prostÅ™ednictvím internetu se můžou vÅ¡ichni profesionálové i laici seznámit s celkovou nabídkou floristických potÅ™eb. Jedná se o dostateÄnÄ› Å¡iroký sortiment zboží a pÅ™edevším o zboží vysoké kvality. PÅ™i nákupu se můžou vÅ¡ichni zákazníci spolehnout na naprosto profesionální služby podepÅ™ené dlouholetými zkuÅ¡enostmi. Osobní přístup a snaha poradit a pomoci každému zájemci jeho rozhodování urÄitÄ› usnadní.

Floristický materiál pro aranžování a práci s květinami

Pokud je vaší pracovní náplní péÄe o kvÄ›tiny a jejich aranžování anebo pokud jsou kvÄ›tiny a jejich aranžmá Äi nejrůznÄ›jší kvÄ›tinové dekorace vaÅ¡im zajímavým koníÄkem, tak si zaruÄenÄ› pÅ™ijdete na své v prodejnÄ› firmy Florasis. Vybírat si můžete vysoce kvalitní floristické potÅ™eby od aranžovací hmoty různých tvarů a velikostí, pÅ™es prostÅ™edky pro správnou výživu a oÅ¡etÅ™ení kvÄ›tin až po nejrůznÄ›jší floristické potÅ™eby. Nabídka Äeká na vÅ¡echny zájemce v kamenné prodejnÄ› v sídle firmy i v novÄ› otevÅ™eném specializovaném e-shopu.