Technika a další technické vymoženosti jsou tady opravdu už hodnÄ› dlouho a mnoho lidí využívá také techniku k tomu, aby si usnadnili život. Například já mám hlavnÄ› ráda techniku v tom, že můj syn má rád takové technické vÄ›ci, a to hlavnÄ› hraÄky. A také urÄitÄ› znáte interaktivní hraÄky, které dÄ›ti vzdÄ›lávají. Podle mého názoru tohle je opravdu skvÄ›lé, protože pokud by nebyly interaktivní hraÄky, tak by můj syn byl velice z toho neÅ¡Å¥astný.

Technika je všude.

Já chápu, že si možná říkáte, že kdyby nebyly interaktivní hraÄky a taková podobná technika, že by to dÄ›tem vůbec nechybÄ›lo. Ale vemte si, že nÄ›které interaktivní hraÄky a další dÄ›tská technika také dÄ›ti vzdÄ›lává a vlastnÄ› jim dává také takovou malou průpravu do života. A tohle se mi opravdu hodnÄ› líbí a těší mÄ›, že tohle hodnÄ› lidí chápe. A také výrobci hraÄek mají různé novinky. Můj syn si tÅ™eba na Vánoce pÅ™eje nÄ›jakého robota. I když o žádném robotovi jsem jeÅ¡tÄ› neslyÅ¡ela, že by byl na trhu. Takže už nyní sháním na internetu nÄ›jaké různé roboty, které by syn mohl chtít, kdyby si ho stále jeÅ¡tÄ› přál na vánoce. Já si myslím, že opravdu není od vÄ›ci i starším dÄ›tem kupovat různé robotické hraÄky a nebo další techniku.

Pokrok jde dál.

VždyÅ¥ žijeme v technickém svÄ›tÄ›, který je možná už pÅ™etechnizovaný a pÅ™e modernizovaný, že dÄ›ti by to mÄ›ly skvÄ›le ovládat. I když ale také je skvÄ›lé, pokud dÄ›ti alespoň tÅ™eba dva dny v mÄ›síci si zajdou nÄ›kam do přírody, kde není vůbec žádný signál a kde by nemÄ›ly žádnou techniku. DÄ›ti také musí vÄ›dÄ›t, jaký je život v přírodÄ›, a co také se stane, když tÅ™eba nebudou online a nebudou mít žádné technické hraÄky a další vÄ›ci, protože v dneÅ¡ní dobÄ› je ve Å¡kole opravdu hodnÄ›. Navíc je důležité, aby dÄ›ti také umÄ›ly pracovat s poÄítaÄem nebo s notebookem, takže technice se dÄ›ti vlastnÄ› vůbec nevyhnou. Je to dobÅ™e, protože v budoucnosti bude technika opravdu na každém kroku.